wtorek, 16 grudnia 2014

Harper's Bazaar Grudzień 2014 Anne HathawayCześć ;)
Wielkimi krokami zbliżają się, a nawet już są święta. Te najlepsze, najwspanialsze i pełne wdzięku. Taka też jest okładka grudniowego numeru Harper's Bazaar Polska. Niestety, w moim przypadku, świąteczna atmosfera to wszystko czym mogę się cieszyć, bo śniegu jak na razie nie ma. Bardzo się cieszę na wieść, że aktorka, którą bardzo lubię "wraca do gry". Jeśli ktoś nie wie, to Anne musiała sobie zrobić przerwę, bo wyskakiwała jak "królik z kapelusza" i pojawiała się wszędzie, co rozzłościło amerykanów, oraz sprawiło, że mieli jej dość. Dla mnie Anne zawsze będzie Andre'ą Sachs z filmu, który obejrzałem ponad pięćdziesiąt razy tj. "Diabeł ubiera się u Prady". Podsumowując, Anne wygląda pięknie, okładka równie dobrze, oceniam ją na 5/6.
A wam podoba się Anne Hathaway w świątecznej odsłonie na okładce HB?

Hi;)
Great strides are approaching, and even now they are holy. The best, most wonderful and graceful. This is also a cover of the December issue of Harper's Bazaar Poland. Unfortunately, in my case, festive atmosphere is all that I can be happy, because the snow has not yet gone. I am very pleased at the news that the actress, which I like very much "back in the game". If someone does not know that Anne had to take a break, he jumped like a "rabbit out of the hat" and appeared everywhere, which angered the Americans, and that made it had had enough. For me, it will always be Andre' Anne Sachs from the movie, which saw more than fifty times, ie., "The Devil Wears Prada." In summary, Anne looks beautiful, cover well, appreciate it for 5/6. 
And you like Anne Hataway on the Christmas installment cover of HB?
Translated by Google
24 godziny z... Oliverem Rousteing
Olivier jest dyrektorem kreatywnym Balmain. Czytając ten artykuł, moją szczególną uwagę przykuł jego typowy poranek. Po przebudzeniu, włącza on muzykę (najczęściej Britney Spears lub Beyonce). Potem siada na kanapę i najzwyczajniej w świecie ogląda kreskówki lub MTV. Dwa razy w tygodniu, ćwiczy on z trenerem. Gdy Olivier przyjeżdża do biura, tam już czeka na niego asystent z jego ulubioną herbatą ze Starbucks. Przed południem, w pracy zazwyczaj odbiera on paczki od kuriera, projektuje nowe kolekcje i esemesuje z modelkami. Cały czas przy tym plotkuje z koleżankami. Lunch zazwyczaj je on z dziewczynami z którymi pracuje. Najczęściej jest to kuchnia wietnamska, lecz gdy Olivier jest na detoksie pije tylko soki oczyszczające. Przyznaje jednak, że o samych sokach wytrzymuje tylko 5 dni, a później już umiera z głodu. Po obiedzie zazwyczaj Olivier spotyka się z prezesem, rzecznikiem prasowym i modelkami. Z biura wychodzi najwcześniej o 21:00. Wieczory spędza w domu, lub z koleżankami na pizzy. Wyjątkiem jest piątek. Wtedy projektant ze znajomymi zaraz z biura wychodzi do klubu. Olivier przyjaźni się z Rihanną i Kim Kardashian, dodaje, że dla tej pierwszej mógłby być hetero. Spać kładzie się o 2.00 i zawsze usypia bardzo szybko. 
Na sam koniec cytat: "Uważam, że moda jest jak seks... a sam pokaz to orgazm". 

24 hours with ... Oliver Rousteing
Olivier is the creative director of Balmain. By reading this article, my attention caught his typical morning. After waking up, turn on the music (usually Britney Spears or Beyonce). Then she sits on the couch and simply in the world is watching cartoons or MTV. Twice a week, he practiced with the coach. When Olivier coming to office, there already waiting for him assistant of his favorite tea from Starbucks. Before noon, at work typically receives a parcel from the courier, designing new collections and esemesuje with models. All the time while gossiping with friends. It usually eat lunch with the girls she works with. It is mostly Vietnamese cuisine, but when Olivier is drinking only juice detox cleansing. He admits, however, that of the same juices can withstand only five days, and later he dies of hunger. After lunch, usually Olivier meets with the president, spokesperson and models. With offices comes early at 21:00. Evenings spent at home, or with her friends on the pizza. The exception is Friday. Then the designer with your friends right from the office out to the club. Olivier friendship with Rihanna and Kim Kardashian, adds that for the first could be straight. Put to bed at 2.00 and always falls asleep very quickly. 
At the end of the quote: "I think fashion is like sex... and the show it self is the orgasm".
Translated by Google
Odrodzenie gwiazdy, sesja autorstwa Alexi Lubomirski, a aktorkę stylizowała Joanna Hillman. Moim zdaniem, Anne najbardziej pasuje szeroki uśmiech. Dlatego też, bardzo podoba mi się zdjęcie, gdzie leży na sofie w kształcie ust. Na tym zdjęciu aktorka ma na sobie sukienkę - Ralph Lauren, buty - Gianvito Rossi i biżuterię - Cartier. Zdjęcie wspaniałe, pełne radości i życia. To samo tyczy się dwóch zdjęć wyżej, natomiast to w lewym dolnym rogu mi się nie podoba. Miało wyjść walecznie, bo gdzieś w tekście pada słowo gladiatorka, ale czy udało się uzyskać zamierzony efekt? Moim zdaniem, nie. Ogółem sesja bardzo fajna, ale dość przeciętna.

Rebirth star, session by Alexi Lubomirski and stylized actress Joanna Hillman. In my opinion, Anne best fits a wide smile. Therefore, I really like the picture, which lies on the sofa in the shape of a paragraph. In this photo the actress is wearing a dress - Ralph Lauren boots - Gianvito Rossi and jewelry - Cartier. Photo wonderful, full of joy and life. The same applies to the two pictures above, but is in the lower left corner of I do not like. Had come out bravely, because somewhere in the text is the word Gladiatrix, but did manage to get the desired effect? In my opinion, no. Total session very cool, but pretty average.
Translated by Google

Etno Couture, do tej sesji zdjęcia wykonał Michael Avedon, a stylizacjami zajęła się Carine Roitfeld. Na początku sesja, raczej wzbudziła we mnie negatywne odczucie, ale im więcej razy przeglądem te zdjęcia tym bardziej mi się one podobają. Piękne, żywe, (banał) kolorowe, a za razem tak różne od tego co teraz widzimy za oknem. Sam pomysł na większość zdjęć zasługuje na pochwałę. Mówie tu oczywiście o tym, że modelka stoi, a w tle przebiega lub przeskakuje jakiś facet. Bardzo fajnie i niekonwencjonalnie. Mamy tu m. in. sukienkę Chanel Haute Couture (1 kolaż, lewy górny róg), szal Saint Laurent (2 kolaż, prawy górny róg). Bardzo mi się podoba. 
A co wy sądzicie o tej sesji? 

Ethno Couture, for the photo session made Michael Avedon, and stylizations Carine Roitfeld addressed. At the beginning of the session, rather aroused in me a negative feeling, but the more times the review of these pictures the more I like them. Beautiful, vibrant, (cliché) color, and a time so different from what we now see through the window. Same idea for most of the photos is to be applauded. I'm talking of course about the fact that female model standing in the background runs or jumps over a guy. Very cool and unconventional. We have a m. In. Chanel Haute Couture dress (1 collage, top left), shawl Saint Laurent (2 collage, top right). I like very much.
What do you think about this session?
Translated by Google
Wichrowe wzgórza, zdjęcia do tej sesji wykonał Tom Allen. Modelkę stylizowała Cathy Kasterine. Piękne widoki, skały i niecodzienne krajobrazy. Na ich tle natomiast piękna Josephine Van Delden. Bardzo fajna, niezwykle klimatyczna sesja, zrobiona w spójnej kolorystyce. Do tego ubrania, które jakby zostały dopasowane do każdego tła. Mnie, najbardziej podoba się zdjęcie, gdzie modelka stoi między kamieniami. Jest takie głębokie, marzycielskie i z duszą. Na tym zdjęciu Josephine ma na sobie tunikę z gipiury i koronkową sukienkę od Chanel. Do tego botki Jimmy Cho i pierścionek Armenta. Wspaniały efekt. Jak najbardziej 5/6.

Wuthering Heights, the photos of this session made Tom Allen. Cathy Kasterine stylized model. Beautiful views, cliffs and unusual landscapes. Against this background while the lovely Josephine Van Delden. Very cool, very atmospheric session, made in a consistent color. For the clothes that seem to have been tailored to each background. I most like the picture, where the model is between the stones. There is a deep, dreamy and soul. In this photo Josephine wearing a tunic with lace and lace dress from Chanel. For this boots Jimmy Cho and ring Armenta. Wonderful effect. As most 5/6.
Translated by Google

Lekcja Sztuki, zdjęcia do tej sesji wykonał Tom Allen. Modelkę stylizowała Cathy Kasterine. Bardzo podoba mi się sceneria sesji. Do tego ubrania, które oddają jej temat. Co do samej modelki to mam wrażenie, że lekko się garbi. Poza tym ubrania bardzo skracają jej sylwetkę. Najlepiej widać to na zdjęciu w lewym górnym rogu na drugim kolażu. Z wyjątkiem tych rzeczy o których wcześniej wspomniałem. Mamy tu m. in. satynową sukienkę od Prady, płaszcz ze skóry - Daks i oldshool'owa sukienka z jedwabnej żorżety z Burberry. W tym numerze, znajdują się jeszcze dwie sesje, jak zwykle kilka wywiadów i wiele więcej, ale te zobaczą tylko Ci, którzy zdecydują się kupić grudniowe wydanie Harper's Bazaar.

Art Lesson, pictures of this session made Tom Allen. Cathy Kasterine stylized model. I really like the scenery of the session. For the clothes that reflect it. As for the models I have the impression that little hunches. In addition, the clothes really reduces the figure. Best seen in the picture in the upper left corner of the second collage. With the exception of those things that I mentioned earlier. We have a m. In. Prada satin dress, leather jacket - Daks and oldshool'owa silk georgette dress from Burberry. In this issue, there are still two sessions, as usual, a few interviews, and much more, but they will see only those who choose to buy the December issue of Harper's Bazaar.
Translatd by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 12 grudnia 2014

Blue ReindeerCześć ;)
Przed wami pierwsza z dwóch świątecznych sesji. Tym razem w obiektywie genialnej Sylwii Pliś. Jest ona specjalistką od bajkowych zdjęć. Mi szczególnie w jej oryginalnych fotografiach podoba się delikatność i subtelność w każdym celu. Z okazji świąt chciałem coś w tym stylu i jestem bardzo zadowolony z efektów. Poniżej znajdziecie linki do bloga i fanpage Sylwii. Powinniście się do niej udać, szczególnie ze swymi dziećmi lub młodszym rodzeństwem, bo w fotografiach (szczególnie) dziecięcych jest ona dobrą wróżką. Mogę zapewnić, że dzieciaki będą miały mnóstwo świetnej zabawy, bo u tej pani fotograf będą mogły przebierać w mnogości strojów i dodatków. Co najważniejsze, efekt końcowy z pewnością zadowoli was i wasze pociechy! Kto wie, może właśnie tak zacznie się ich przygoda z fotografią i modelingiem. Muszę przyznać, że na początku sam siebie nie poznałem. Naprawdę moja twarz wyszła niczym baby face.
Ostatnio byłem na zakupach i w H&M znalazłem tą wspaniałą koszulę w czerwono-granatowo-białe renifery lub jak kto woli jelenie. Na dzień dzisiejszy jest ona moją ulubioną koszulą, a za razem czymś czego długo szukałem. Do tego czerwona koszulka z New Yorker. Moim zdaniem ta sieciówka ma najlepsze T-shirty i dodatkowo w najlepszych cenach, więc jak po koszulkę to do New Yorker'a. Buty, to chyba nie muszę pisać, oczywiście Adidas Neo. Spodnie kupiłem dawno, dawno temu. Są to jasnoszare rurki z H&M. Oczywiście nie obeszłoby się bez mikołajkowej czapki.

Hi;)
In front of you first of two holiday session. This time, the lens brilliant Sylwia Pilś. She is a specialist in fabulous photos. I am particularly in her original photographs like the delicacy and subtlety for any purpose. On the occasion of Christmas I wanted something like that and I am very happy with the results. Below you will find links to the blog and fanpage Sylvia. You should go to her, especially with their children or younger siblings, because in the photos (especially) the child is a good fairy. I can assure you that the kids will have a lot of fun, because with this lady photographer will be able to dress in a multitude of costumes and accessories. Most importantly, the end result will satisfy you and your comfort! Who knows, you might just as begin their adventure with photography and modeling. I must admit that at first I did not recognize myself. I really like my face went baby face.
Recently, I was out shopping and H & M, I found this great shirt in a red-and-blue-white reindeer or if you like deer. At present, she is my favorite shirt, and for a long time, something I was looking for. For this red t-shirt with a New Yorker. In my opinion this is the best local network or T-shirts and additionally at the best price, so as the shirt is a New Yorker. Shoes, it's probably no need to write, of course, Adidas Neo. Pants I bought a long time ago. They are light gray tubes, H & M. Obviously necessary in this look was Santa Claus hat.
Translated by Google

Koszula/Shirt - H&M
Koszulka/T-shirt - New Yorker
Buty/Boots - Adidas Neo
Czapka/Hat - No name
Spodnie/Pants - H&M


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

Photos - Sylwia Pliś
Sylwia's Fanpage - Klik / Sylwia's Blog - Klik

wtorek, 9 grudnia 2014

Instagram Mix & Ida


Cześć ;)
Dziś comiesięczny post z serii Instagram Mix. Dziś dodatkowym tematem jest świetny, polski film Ida. Ten film możemy zaliczyć do tych, którymi chwalimy się za granicą. Najbardziej w tym filmie przykuwa uwagę to, że jest on czarno-biały. Do tego prosta lecz jakże wymowna scenografia i te zatrzymania kamery dzięki, którym skupiamy się na każdej klatce. 
Akcja rozgrywa się po drugiej wojnie światowej, w czasie, gdzie Polska już "stanęła na nogi".  Ida (Agata Trzebuchowska) od najmłodszych lat wychowuje się w przyklasztornym sierocińcu. Gdy osiąga dorosły wiek, tak jak jej przyjaciółki ma zamiar złożyć śluby zakonne. Matka przełożona (Halina Skoczyńska) prosi ją, aby przed tym spotkała się ze swoją jedyną rodziną, ciotką Wandą. Po krótkim, bardzo klinicznym spotkaniu, bohaterki rozchodzą się. Potem jednak Wanda (Agata Kulesza) zabiera dziewczynę do siebie i w o wiele milszej atmosferze rozmawia o rodzinie. Kobiety nie wiedzą jednak gdzie zostali pochowani rodzice Idy. Ciotka wraz z dziewczyną odpowiedzi zamierzają szukać w miasteczku, gdzie niegdyś mieszkała żydowska rodzina Lebensteinów. Co do powiedzenia w tej sprawie, będzie miał przystojny saksofonista? Czy Ida na pewno zostanie siostrą zakonną? Kto zamordował i pochował członków rodziny Lebenstein? Koniecznie pooglądajcie film "Ida".

Hi;)
Today, a series of monthly post Instagram mix. Today, an additional theme is great, Polish movie Ida. This film can be classified as those which we praise abroad. Most in this film attracts attention is that it is black and white. For this simple but so eloquent scenery and stop the camera through which we focus on every frame.
The action takes place after World War II, during which Poland had "stood on his feet". Ida (Agata Trzebuchowska) from an early age growing up in the monastery orphanage. When it reaches adult age, as her friends intend to make vows. Mother Superior (Halina Skoczyńska) asks her to before that met with her only family, aunt Wanda. After a short, very clinical meeting, the heroine diverge. But then Wanda (Agata Kulesza) takes the girl to himself a lot nicer atmosphere binder talking about family. However, women do not know where they were buried parents of Ida. Aunt with a girl answers intend to look for in a town where a Jewish family once lived Lebenstein. What to say on this matter, it will have a handsome saxophonist? Is Ida certainly be a nun? Who murdered and buried family members Lebenstein? Let's watch the film necessarily "Ida".
Translated by GoogleTym razem Instagram Mix bardzo, bardzo skromny. Jakoś tak, nie wiem... nie miałem w tym miesiącu ochoty na Instagram. Mamy tu, dwa zdjęcia z listopadowych stylizacji (Denim laves i Autum sunset). Ostatnio byłem też na zakupach. W jednym ze sklepów były dwa lustra na przeciwko siebie, więc nie mogłem, nie skorzystać z okazji, żeby zrobić sobie, tak niezwykłe selfie. Tym bardziej, że w moim przypadku selfie to rzadkość. Dwa zdjęcia to skany moich projektów z drugiej części kolekcji Gabriel Data autumn - winter 2014/15.

This time, Instagram Mix very, very modest. Somehow, I do not know ... I do not want this month on Instagram. We have here two photos from the November styling (Denim laves and Autum sunset). Recently I've been on a shopping spree. In one of the shops were two mirrors opposite each other, so I could not take the opportunity to do it yourself, so unusual Selfie. The more that in my case Selfie is a rarity. Two pictures are scans of my projects from the second part of the collection Gabriel Date of autumn - winter 2014/15.
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 5 grudnia 2014

Gabriel Data autumn - winter 2014/2015 #2

 


Cześć ;)
Dziś chcę wam przedstawić drugą część kolekcji Gabriel Data autumn - winter 2014/2015. Nad tą kolekcją pracowałem już od dłuższego czasu. Te projekty, to mój sposób na folkowe wzory, które osobiście uwielbiam. Pierwszy projekt to szara, bawełniana sukienka. Jak widać jest bardzo dopasowana, lecz materiał przyjemnie się rozciąga, co daje modelce sporą swobodę ruchu. Do tego białe, klasyczne szpilki na platformie. Męski look. Składa się on z białej koszuli z rękawami zdobionymi folklorystycznymi wzorami. Bardzo chciałem przełamać elegancję, którą daje koszula. Posłużyły mi do tego szare dresy, dopasowane w okolicy łydki i luźne w udach. Mają one lekko obniżony krok, a w jego okolicy ozdobione są kilkoma biało-czarnymi kwiatami. Do tego czarne buty, na białej podeszwie.

Hi ;) 
Today I want to introduce you to the second part of the collection Gabriel Date of autumn - winter 2014/2015. I worked on this collection for a long time. These projects, this is my way of folk patterns, which personally I love. The first project is a gray cotton dress. As you can see is very tight, but the material stretches nicely, which gives the model's considerable freedom of movement. For this white, classic high heel platform. Masculine look. It consists of a white shirt with sleeves decorated with folkloric patterns. I really wanted to break elegance, which gives the shirt. I used this gray suits, tailored around loose in the calf and thighs. They have slightly lowered step, and its surroundings are decorated with several white-black flowers. For this black shoes, on a white sole.
Translated by Google
Dwa kolejne looki. Zacznijmy od damskiego. Podstawą oczywiście jest czarny, taliowany płaszczyk z szarymi rękawami. Do tego, aby jeszcze bardziej podkreślić figurę, mamy biały pasek z czarną sprzączką. Do tego mamy białe rurki i czarne szpilki. Płaszczyk zdobią haftowane, folkowe, biało-szare kwiaty. Przejdźmy do męskiej stylizacji. Mamy tu białe sztyblety na czarnej podeszwie. Do tego białe rurki z czarno-szarymi kwiatami. Najważniejszą częścią tego outfit'u stanowi skórzana kurtka. Czarna ramoneska, ma wszyte na skórze szaro-białe kwiaty. Przy kołnierzyku i rękawach są ściągacze w prążki, a całą kurtkę zapinamy na zamek.

Two more looks. Let's start with the ladies. Basis, of course, is black-fitted coat with gray sleeves. For this, to further emphasize the figure, we have a white belt with a black buckle. For this we have a white tube and black stilettos. Coat decorated with embroidered, folk, white and gray flowers. Let's move on to the men's styling. We have to Jodhpur boots black white sole. For this white tube with black and gray flowers. The most important part of this outfit is a leather jacket. Black ramoneska, is sewn on the skin gray-white flowers. When the collar and sleeves are striped cuffs, and the whole jacket zipper.
Translated by Google
Ostatnie dwa projekty, czyli poncho i buty, a raczej but. Uwielbiam kobiety w ponczach. Bardzo mi się podobają, szczególnie jesienią. Mój projekt jest długi do kolan i ocieplony od wewnątrz. Może on być przydatny, nawet zimą. Ma on print folklorystycznych, czarno-szarych kwiatów. Mam nadzieję, że się wam podoba. No i ostatni projekt w tym poście, czyli szpilki na platformie. Tu; podobnie jak w ramonesce mamy szarą skórę, z naszytymi biało-czarnymi kwiatami. Wkładka, obcas i platforma; jak zresztą widać, są białe.

The last two projects, a poncho and boots, or rather shoe. I love women in ponczach. I like very much, especially in the fall. My project is a long knee-length and insulated from the inside. This can be useful, even in winter. It has a print folk, black and gray flowers. I hope you like it. Well, the last project in this post, which pins on the platform. here; Like in ramonesce have gray skin sewn black and white flowers. Insole, heel and platform; as one can see, are white.
Translated by Google


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

wtorek, 2 grudnia 2014

Glamour Listopad 2014 Joanna KrupaCześć ;)
Zapraszam was na subiektywny przegląd listopadowego wydania polskiego Glamour. Na okładce piękna Joanna Krupa. Żałuję, że zdjęcie uczestników Top Model nie poszło na okładkę, tak jak to było w poprzednich edycjach. Za to, wielki minus, bo bardzo na to czekałem. To Glamour, jest bardzo wyjątkowe, bo w końcu mamy tu jakąkolwiek sesje, a nawet kilka. Choć, co do jednej mam pewne zastrzeżenia! Okładka bardzo mi się podoba, Asia wygląda fajnie, stylizacja też bardzo udana.

Hi;)
I invite you on a subjective review of the November issue of Glamour Polish. On the cover of the beautiful Joanna Krupa. I regret that the photo participants Top Model did not go for the cover, as it was in previous editions. But, the big minus, because I was looking forward. It Glamour, is very unique, because in the end we have any sessions, and even a few. Although, the one I have some reservations! Cover I really like, Asia looks cool, styling also very successful.
Translated by Google

Felietony

 Marcin Prokop - "Karnawał Hien". Tym razem dziennikarz wypowie się na temat bardzo smutnego wydarzenia, jakie nas ostatnio spotkało. Wywołało ono, też wielką rewolucję w mediach, a facebook kipiał, aż od olejnych informacji. Odeszła Ania Przybylska. Dla mnie była to bardzo wyjątkowa aktorka, o niebanalnej urodzie i wspaniałym głosie z lekką chrypką. Prezenter "Dzień Dobry TVN", wyraża swoje zdanie na temat tego, że tabloidy i brukowce, rzuciły się na to, jak szczerbaty na suchary. Ja w związku ze śmiercią aktorki, przeczytałem tylko informację, na jej stronie. Więcej już nic. Nie chcę dawać tym wszystkim portalom satysfakcji z kliknięcia.

Dawid Woliński - "Kim Kardashian w puchówce". Projektant, jak zwykle do pytań czytelniczek podchodzi z lekkim uśmiechem. Tym razem jedna z pań ma problem z koszulką polo, którą musi zakładać do pracy, chodzeniu z puchówce i doborem odpowiedniej torebki na ten sezon. "Dr. Styl" radzi, aby strój firmowy przerobić u krawcowej, a do puchówki radzi się przekonać i zapewnia, że w niej też można wyglądać sexy. Pan Dawid, radzi również, jak powinny ubierać się kobiety z sylwetką Kim Kardashian. A gdzie, jest felieton Jessiki Mercedes? Czy to koniec z pisaniem do Glamour? Ktoś, coś wie na ten temat?

Columns

  Martin Prokop - "Carnival Hien." This time journalist vote on the very sad events that happened to us recently. This caused it, too great a revolution in the media and facebook boiled up from the oil information. She left Ania Przybylska. For me it was a very unique actress, with remarkable beauty and a great voice with a slight hoarseness. Presenter "Good Morning TVN", expresses his opinion on the fact that the tabloids and tabloids pounced on it like jagged biscuits. I am in the death of an actress, I read only the information on its website. More nothing. I do not want to give it all portals satisfaction of clicks.


Dawid Wolinski - "Kim Kardashian in fluffy jacket". Designer, as usual, the questions readers comes with a slight smile. This time one of the ladies has a problem with the polo shirt, you must wear to work, walk in flaffy jacket and selection of a suitable bag for this season. "Dr. Style" recommends that corporate costume seamstress to convert from and to convince Bay owl advises and assures that it can make you look sexy. Mr. David also advises how women should dress silhouettes with Kim Kardashian. And where is the column Jessica Mercedes? Is this the end of the writing for Glamour? Someone knows something about this?
Translated by Google

Sesja okładkowa, do tej sesji zdjęcia wykonała Zuza Krajewska. Zdjęcia bardzo fajne, moje ulubione jest to środkowe. Jak dla mnie Joanna Krupa wygląda jak Joanna Krupa, tylko na okładce. Od lewej: na pierwszym zdjęciu modelka wygląda, jak Marta Wierzbicka, na środkowym jak Jennifer Aniston, a na ostatnim jak Kate Moss. Moje ulubione zdjęcie, to zdecydowanie to, na którym Asia przypomina Jennifer Aniston. Na tym zdjęciu, modelka ubrana jest w garnitur od Gosi Baczyńskiej (niestety wzór) i stanik Agent Provocateur. Poza tym, w tej sesji mamy też kurtkę z Diesel i buty od Michael Kors. Co wy o tym sądzicie? Wy też widzicie podobieństwa, o których wspomniałem?

Session the cover, the photos done Zuza Krajewska. Photos very cool, my favorite is the middle. To me it looks like Joanna Krupa Joanna Krupa, only on the cover. From left to right in the first photo model looks like Marta Wierzbicka, in the middle like Jennifer Aniston, and the last as Kate Moss. My favorite picture is definitely the one on which Asia resembles Jennifer Aniston. In this photo, a model is dressed in a suit of Gosia Baczyńska (unfortunately pattern) and Agent Provocateur bra. Besides, in this session, we also have a Diesel jacket and shoes from Michael Kors. What do you think about this? You can see the similarities I mentioned?
Translated by Google
Mrs. Gadżet, to sesja autorstwa Sebastian Mader. Sesja, niebanalna, fajna, świeża. Najbardziej jednak, cieszy mnie fakt, że w opisie stylizacji, ani razu nie pada słowo "wzór". Ogólnie mówiąc, fajne wzory, ciekawe faktury i świetny pomysł z tym pieskiem. Ja nie rozumiem, tego szału na torebki "w rozmiarze S". Moim zdaniem to głupota. 0 dla funkcjonalności. Moje ulubione zdjęcie to, to gdzie modelka jest odwrócona tyłem i trzyma pieska. Ma na sobie: Top i spódnicę od Dior, torebkę Salvatore Ferragmo, a pieska zdobi obroża Mungo & Maund.

Mrs. Gadget, a session by Sebastian Mader. Session, remarkable, fun, fresh. Most, however, I am pleased that in the description of styling, I did not use the word "design". Generally speaking, cool patterns, interesting textures, and great idea with the dog. I do not understand this crazy for handbags "in size S". I think it's stupid. 0 for functionality. My favorite picture is, this is where the model is her back and holding a puppy. She is wearing: Top and skirt from Dior, Salvatore Ferragmo bag and dog collar adorned with Mungo & Maund.
Translated by GoogleNowa it girl, zdjęcia wykonał Adam Pluciński, a stylizacjami zajęła się Marta Siniło. Tak naprawdę, w tej sesji podobają mi się tylko trzy zdjęcia, są to te na szarym tle. Reszta, nie przypadła mi do gustu. Co prawda, biała stylizacja wygląda fantastycznie, ale tło na zdjęciu i banalna twarz modelki odbierają jej to co najlepsze. Wszystkie rzeczy, które zostały wykorzystane w tej sesji, możecie znaleźć na Zalando. Moim faworytem w tej sesji, jest zdjęcie z tytułem tj. "Nowa it girl". Modelka ma na sobie sweter Benetton, spodnie Kiomi oraz marynarkę i szelki z (uwaga) wypożyczalni strojów?! To, było dla mnie sporym zaskoczeniem, ale przez grzeczność, skomentuję to krótko: Co to do cholery ma znaczyć? Przechodzimy do zdjęcia obok. Mamy tu koszulę Marc O'Polo, spodnie Cimarron za "jedyne" 509 zł. Do tego stanik Hanro i buty River Island. Co do spodni, jeśli ci się spodobały, zrób je sam. Co będzie ci potrzebne? Spodnie i wybielacz. Tak wiele, za tak nie wiele.

The new it girl, photo made Adam Pluciński and stylizations took Marta Siniło. In fact, in this session, I like only three images are on a gray background. The rest, not appealed to me. True, white styling looks fantastic, but the background in the photo and banal face models receive her best. All the things that have been used in this session can be found at Zalando. My favorite in this session is a picture with a title that is. "The new it girl". Model is wearing a sweater Benetton, Kiomi pants and jacket and braces (note) rental costumes ?! It was a big surprise for me, but as a courtesy, I will comment briefly: What the hell does that mean? Go to the next photo. Here we have Marc O'Polo shirt, pants Cimarron for "only" 509 zł. This Hanro bra and shoes River Island. As for the pants, if you liked, do them yourself. What will you need? Pants and bleach. So much for not so much.
Translated by Google


Glamour (Poland) November 2014

Vogue (Paris) October 2014

Agro szyk, czyli bomba* tego numeru. Zdjęcia wykonali Agnieszka Kulesza i Łukasz Pik, a stylizacjami zajęła się Marta Siniło. Zdjęcia bardzo fajne, klimat sesji też. Najbardziej podoba mi się zdjęcie z koniem. Modelka ma na sobie wzór marynarki od Louis Vouitton, golf COS, spodnie Orsay, buty z Vagabond. Wykończenie stanowią bacik i toczek jeździecki. *Bomba w tym zdaniu wcale nie wyraża, mojej pozytywnej opinii. Chodzi mi raczej o "bombę" w znaczeniu bombowej informacji, a mianowicie takiej, że ta sesja jest bardzo "inspirowana" sesją z paryskiego Vogue. Nie będę zagłębiał się w temat, ale czekam na wasze opinie na ten temat.

Agro chic, bomb * this number. Pictures were taken Agnieszka Kulesza and Luke peak and stylizations took Marta Siniło. Photos very cool, climate session too. I like the picture with the horse. Model is wearing a jacket pattern from Louis Vouitton, golf COS pants Orsay shoes from Vagabond. Finishes are Bacik and toque riding. * A bomb in this sentence does not express, my positive opinion. I'm talking about the "bomb" in the sense of bomb information, namely such that the session is very "inspired" session of Paris Vogue. I will not delve into the topic, but I look forward to your opinions on this subject.
Translated by Google


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.