piątek, 19 września 2014

Blue + Pink = Brilliant Contrast
Cześć ;)
W blogosferze zaczynają pojawiać się jesienne stylizacje. W mojej miejscowości wrzesień zazwyczaj jest ciepły, ja więc na przekór innym zaprezentuję wam Outfit na cieplejsze dni. Bardzo lubię bawić się kolorami, tym bardziej, że ludzie coraz częściej z nich rezygnują. Moim zdaniem jest to pewny rodzaj strachu, który zalągł się w naszej podświadomości. W bieli lub czerni, trudno wypaść źle, dlatego je wybieramy. Sam też bardzo lubię ubierać się na czarno. ^.~
Spodenki mam z (moim zdaniem) najlepszego sklepu internetowego - Zalando. Są one z Your Turn. Buty kupiłem niedawno, są to niebieskie Adidasy Neo. Bransoletkę zrobiłem sam, a kardigan jest od Montego. Koszulka jest jedną z moich ulubionych i mam ją z KingSport.

Hi ;) 
In the blogosphere are beginning to appear autumn designs. In my village in September is usually warm, I'm so in spite of another will present you Outfit for warmer days. I like to play with colors, the more that people are more likely to drop out of them. In my opinion, it is a sure kind of fear that zalągł in our subconscious. In white or black, it is difficult to fall ill, so they choose. Sam also really like to wear black. ^.~
Shorts have the (in my opinion) the best online store - Zalando. They are from the Your Turn. Shoes I bought recently, they are blue Adidas Neo. Bracelet made ​​himself and the cardigan is from Montego. The shirt is one of my favorites and I have it from Kingsport.
Translated by Google

Buty/Bots - Adidas Neo
Koszulka/T-shirt - KingSport
Spodenki/Shorts - Your Turn
Kardigan/Cardigan - Montego
Bransoletka/Bracalet - Gabriel Data

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

Foto - Emilia Bober

piątek, 12 września 2014

Instagram Mix & Once Upon a Time
Cześć ;)
Dziś kolejny post z serii Instagram Mix. Tym razem dodatkowy temat do niego to serial "Once Upon a Time". Serial to dramat fantastyczny stworzony na mistrzowskim scenariuszu. Po zakończeniu jednego odcinka, od razu chce się poznać dalszy ciąg. Zaskakująca, pełna zwrotów akcji i tajemnic produkcja. Kontrowersyjne i zaskakujące postacie. Miasteczko Storybrook, stworzone przez klątwę, którą rzuciła Zła Królowa. Tylko jedna osoba zna prawdę i tylko jedna może ją złamać. Film jest fantastyczny, szczególnie polecam obejrzeć go tym, którzy w dzieciństwie uwielbiali baśnie, bo teraz dostosują się one do waszego wieku i zmienią wasze zdanie na temat poszczególnych bohaterów. Obiecuję wam, po jednym odcinku, będziecie chcieli obejrzeć następny. Poniżej zamieszczam wam jeszcze opis fabuły z Wikipedii. 

Pewnego dnia "Zła Królowa" Regina, rzuciła klątwę na większość mieszkańców Zaczarowanego Świata. Zrobiła to głównie z powodu szczęścia, jakie Śnieżka znalazła przy boku swego męża, Księcia z Bajki, oraz dawnej zdrady, jakiej według Reginy królewna miała się dopuścić wobec macochy. Klątwa nie została przez Reginę stworzona, lecz tylko użyta.  Przeniosła ona większość mieszkańców Świata Baśni do kolejnej rzeczywistości, zamieszkanej przez Nas - widzów, zwanej Światem Bez Magii. Utworzyła miasteczko Storybrooke pośrodku lasu w stanie Maine i umieściła tam swoje ofiary. Nikt nie pamięta kim naprawdę jest, czas się zatrzymał, magia przestała działać, a nikt z zewnątrz nie miał pojęcia o miasteczku. Jedyną osobą, która może przełamać klątwę jest Emma, córka Królewny Śnieżki i Księcia z Bajki, zrodzona z najsilniejszej mocy - prawdziwej miłości. Jako noworodek, tuż przed uderzeniem klątwy została przeniesiona do realnego świata przez zaczarowaną szafę i tak uniknęła okrutnego losu zgotowanego przez swą przybraną babcię. Tylko ona, według przepowiedni wielkiego czarnoksiężnika, Rumpelstiltskina, miała być zdolna do przełamania klątwy. W dniu 28. urodzin Emma zostaje sprowadzona do miasteczka przez osobę, po której najmniej by się tego spodziewała - własnego syna. Henry odnalazł swoją biologiczną matkę, by pokrzyżować plany swej adopcyjnej matki, Reginy. ~ Wikipedia

Hi ;) 
Today another post in a series of Instagram Mix. This time, additional theme to it a series "Once Upon a Time." Serial is a fantastic drama created in the master script. After completion of one section, I immediately want to know the sequel. Surprising, full of twists and secrets production. Controversial and surprising characters. The town of Storybrooke, created by the curse, which threw Evil Queen. Only one person knows the truth and only one can break it. The film is fantastic, especially recommend to watch it to those who loved fairy tales as a child, because now they will adapt to your age and change your mind about the individual characters. I promise you, after one episode, you'll want to watch next. Below you have a description of the plot from Wikipedia. 

One day the "Evil Queen" Regina, put a curse on the majority of the population Enchanted World. She did it mainly because of the happiness that Snow White was at the side of her husband, Prince Charming, and former treason, which according to Regina princess allegedly made against her stepmother. Curse has not been created by Regina, but only used. Transferred the majority of the inhabitants of the World of Fairy Tales to another reality, inhabited by us - the audience, called World of No Magic. Created the town of Storybrooke in the middle of the woods in Maine and placed there by their victims. Nobody remembers who he really is, time stopped, magic stopped working, and no one from outside had no idea about the town. The only person who can break the curse is Emma, the daughter of Snow White and Prince Charming, born of the strongest power - true love. As a kid, just before hitting the curse has been transferred to the real world through an enchanted wardrobe and so avoided the cruel fate zgotowanego by his adoptive grandmother. Only she, according to the prophecy of the great sorcerer, Rumpelstiltskin, was to be able to break the curse. On the 28th birthday Emma is brought to the town by the person, after which at least would have expected it - his own son. Henry found his biological mother to thwart his adoptive mother plans, Regina. ~ Wikipedia
Instagram Mix. Mamy tu sierpniowy numer niemieckiego VOGUE i wrześniowy brytyjskiego VOGUE. Anja Rubik i Cara Delevingne to moje ulubione modelki. Dalej są, aż trzy zdjęcia pysznych macarons, które przyjechały do mnie prosto z Francji. Na czwartym kolażu widzicie dwa placuszki od babci, Konppers i wcześniej wspomniane ciastka. Drugi kolaż to dwie stylizacje, moje zdjęcie i moje ulubione rurki. Na tych wakacjach pierwszy raz napiłem się herbaty Arizona. Ta w białej butelce jest przepyszna, ta z granatem jest ok. Jest tu też zdjęcie stylizacji w jakiej byłem na rozpoczęcie roku szkolnego i zeszyty w folkowe wzory. Jak wam się podoba?

Instagram Mix. We have the August issue of the German VOGUE and in September the British VOGUE. Anja Rubik and Cara Delevingne is my favorite model. Next come until three images of delicious macarons that came to me straight from France. On the fourth collage you see two cakes from my granny, Konppers and previously mentioned biscuits. The second collage is two looks, my picture and my favorite tube. On this holiday for the first time I drank a cup of tea Arizona. The one in the white bottle is a delicious, this grenade is ok. There is also a picture of styling in which I was to start the school year and notebooks in the Folk patterns. How do you like it?
Translated by Google


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

wtorek, 9 września 2014

TAG: Before I die


Cześć ;)
Dziś, jak co miesiąc, przychodzę do was z TAG'iem. Tym razem będzie to "Before I die...". Długo przeglądałem różne propozycje i wybrałem te, które podobają mi się najbardziej. Są tu moje marzenia, te mniejsze i te większe. Niektóre z humorem, niektóre od serca. Zachęcam do zrobienia tego Tagu u siebie wszystkich, którzy przeczytali cały post i mają ponad 300 obserwatorów. Nie będę dużo pisał, ale mam do was jedną prośbę:
JEŚLI POD TYM POSTEM CHCESZ DODAĆ KOMENTARZ, TO PROSZĘ, NAPISZ 3 WŁASNE "Before I die..."

Hi ;) 
Today, like every month, I come to you with TAG. This time it will be a "Before I die ...". Long browsed the various proposals and chose the ones that I like the most. Here are my dreams, the smaller and the larger ones. Some of the humor, some of the heart. I encourage you to do this Tag on your blog all who read the entire post and have more than 300 followers. I will not write much, but I have one request to you: 
IF YOU WANT IN THIS POST TO ADD COMMENT, PLEASE, WRITE YOUR OWN 3 "Before I die ..."
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 5 września 2014

Vogue UK Wrzesień 2014 Cara DelevingneCześć ;)
Dziś Vogue UK z księżniczką modelek czyli Cara Delevingne. Jest to moja druga ulubiona modelka, bo pierwsze miejsce oczywiście zajmuje moim zdaniem Anja Rubik. Okładka jest fantastyczna. Beż i brąz z ubrania Cary wspaniale kontrastuje z czerwonymi napisami. Niezwykle prezentują się włosy modelki, delikatna skóra i piękne, duże oczy. Zaryzykuję nawet stwierdzeniem, że jest to najlepsza okładka angielskiego Vogue. Wrzesień to ten wspaniały, magiczny czas, w którym wszystkie Vogue dostają kilkaset stron więcej.
Cara Delevingne - urodzona 12.08.1992 r. w Londynie, modelka i aktorka, zagrała księżniczkę Sorokinę w filmie pt. "Anna Karenina". Ma dwie siostry - Poppy i Chloe, 177 cm wzrostu i 54 kg.

Hi ;) 
Today Vogue UK with Princess of models - Cara Delevingne. She is my second favorite model, because the first place, of course, is in my opinion is Anja Rubik. The cover is fantastic. Beige and brown with clothes Cary contrasts with red lettering. Extremely present a hair model, soft skin and beautiful big eyes. I will venture even saying that this is the best cover of English Vogue. September is this wonderful, magical time in which all the Vogue get a few hundred more pages.
Cara Delevingne - born 08.12.1992 r. in London, model and actress, she starred in the movie Princess Sorokina Fri "Anna Karenina". He has two sisters - Poppy and Chloe, 177 cm tall and 54 kg.
Translated by Google
Modern Muse, to sesja stylizowana przez Francesca Burns, a zdjęcia wykonał Collier Schorr. Podoba mi się zachowanie delikatnych barw z mocnym akcentem granatu, bo dzięki temu nasze oczy bardziej skupiają się na formie i kształcie. Skoro już mówimy o formie to niezwykle ciekawa jest biała kurteczka za 89 funtów brytyjskich od M&S Autograph. Wspaniała jest błękitna koszula ze środkowego zdjęcia. Mi, bardzo kojarzy się z pielęgniarkami z XX w. Stylizacje i tło naprawdę udane, ale nie podoba mi się ten typ urody jaki ma modelka. Dla mnie to duży minus.

Modern Muse, a session styled by Francesca Burns, and the pictures made ​​Collier Schorr. I like the behavior of soft colors with a strong accent pomegranate, because it makes our eyes more focused on form and shape. Talking about the form of an extremely interesting is the white jacket for 89 british pounds of M&S Autograph. Great is the blue shirt with the middle image. I very associated with nurses in the twentieth century. Dressup and background really successful, but I do not like this type of beauty which has a model. For me it is a big minus.

Abstract thinking, zdjęcia do tej sesji wykonał genialny fotograf Mario Testino, a modelkę stylizowała Lucinda Chambres. Fotografie mi się podobają, ale nie mogę znieść fryzury modelki. Wygląda jakby na głowie usiadła jej kura i zaczęła tańczyć, tworząc tym samym taki nieudany hair look. Przechodząc do samych ubrań, to jestem z tymi, którzy skarpetkom do szpilek mówią "Nie". Na pewno podoba mi się tak duże natężenie i zróżnicowanie kolorystyczne w tej sesji. Jeśli chodzi o stylizacje, to tytuł mówi sam za siebie - to czysta abstrakcja. Bardzo podoba mi się sukienka mini z krepy (2 kolaż, dolne zdjęcie na lewo). Oczywiście wyglądałaby lepiej bez tej spódnicy, ale to abstrakcja więc, nie ma tu się o co sprzeczać. Dodam tylko, że sukienka kosztuje 3,915 funtów, a spódnica 2,595 funtów i obie są od Valentino.

Abstract thinking, the photos of this session made ​​a brilliant photographer Mario Testino, and Lucinda Chambres stylized model. Photographs I like, but I can not stand the hair model. Looks like it sat on his head and began dancing hen, thus creating a horrible hair look. Moving on to the same clothes, I'm with those who say "No" to socks for heels. For sure I like it so much intensity and diversity of color in this session. When it comes to looks, the title speaks for itself - it is pure abstraction. I really like the mini dress with crepe (2 collage, lower photo at left). Of course look better without the skirt, but this abstraction so, there is no arguing about that. I will only add that the dress cost 3,915 pounds and 2,595 pounds skirt and both are from Valentino.
Tranlated by Google
Cold Comford, czyli sesja zrealizowana przez Craiga McDean (fotograf) i Jane How (stylistka). Przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się zmienianie kolorów w różnych edytorach zdjęć. Zakochałem się w tych różowych liściach od pierwszego wejrzenia. Kolorystyka jest bardzo udana. Purpurowe liście, szaro-białe ściany, jasne twarze modelek i ciemne ubrania. Po prostu bajka dla naszych oczu. Spośród trzech modelek, które na tych zdjęciach wyglądają jak swoje odbicia w lustrze jest polka - Maja Salomon, którą można też zobaczyć na okładce polskiego ELLE. Co do ubrań to przeważa tu wełna i kaszmir, oraz ręczna robota. Jeśli ktoś wypatruje trendów na zbliżający się sezon jesień - zima, to krlować będą swetry oversize z wełny lub kaszmiru. Radzę zacząć szukać czegoś dla siebie drogie panie i panowie.

Cold comford, a session executed by Craig McDean (photographer) and Jane How (stylist). First of all I must say that I really like the changing colors in different editors images. Fell in love with the pink leaves at first sight. Color scheme is very successful. Purple leaves, gray-white walls, bright faces of models and dark clothes. Just a fairy tale for our eyes. Of the three models, which in those pictures look like your reflection in the mirror is a polka - Maja Salomon, which can also be seen on the cover of Polish ELLE. As for the clothes that prevails here wool and cashmere, and handjob. If someone looks for trends for the coming autumn - winter, it will krlować oversize sweaters of wool or cashmere. I advise you to start looking for something for yourself, ladies and gentlemen.
Mix & Max, do tej sesji modelkę stylizowała Lucinda Chambres, a zdjęcia wykonał, wspomniany już wcześniej Mario Testino. Modelką jest nie kto inny jak przepiękna Cara Delevingne, której obecnie jest pełno w świecie mody. Ta dziewczyna chodzi na pokazach największych domów mody, jest na okładkach największych magazynów o modzie i prezentuje się doskonale w licznych kampaniach reklamowych. Ta sesja to pomieszanie z poplątaniem, ale takie też są potrzebne, bo dzięki nim w łatwy sposób dostrzegamy co będzie warto mieć na sobie w zbliżającym się sezonie. Jest to po prostu ogrom inspiracji, z których stylistak proponuje nam zaczerpnąć przed wybraniem się na najbliższe zakupy. Mi kurtka z dolnego kwadratu po lewej bardzo przypomina taką jaką ubierają strażacy. Cara oczywiście wyszła wspaniale. To co mi najbardziej rzuca się w oczy to to, że powinniśmy zaopatrzyć się w coś "ręcznej roboty".

Mix & Max, for this session stylized model Lucinda Chambres, and the pictures made​​ Mario Testino. Model is none other than the gorgeous Cara Delevingne, which is now fully in the fashion world. This girl goes to the biggest fashion shows, is on the cover of major fashion magazines and looks great in many advertising campaigns. This session is a mix of a mess, but these are also needed, because thanks to them an easy way to see what will be worth it to wear in the upcoming season. It is simply the vastness of inspiration, of which stylistak offers us a breath before setting off for the next purchase. My jacket from the lower left square is very similar to what the dress firefighters. Cara, of course, came out great. What I most conspicuous is that we should stock up on something "handmade".

The wolf in her, niezwykła sesja do której zdjęcia robił Mario Sorrenti. Wilk na tych wszystkich zdjęciach robi ogromne wrażenie. Fotografie są niespotykane, mają bardzo wyjątkowy charakter. Ten ogrom wzorów na ubraniach i wnętrzu w połączeniu z dziką naturą wypada nadzwyczajnie. Modelka wygląda jak matka otaczających ją wokół zwierząt. Bardzo udana sesja. Najpiękniejszym ubraniem tej sesji jest kurtka z pierwszego kolażu na środkowym zdjęciu. Świetna.

The wolf in her, unusual photo session which did Mario Sorrenti. Wolf at all these pictures makes a great impression. Photographs are unheard of, have a very unique character. The enormity of designs for clothing and interior combined with extremely wild nature falls. The model looks like a mother around her around animals. Very good session. The most beautiful clothes that session is the jacket from the first collage in the middle picture. Great.

Join our club, to sesja stylizowana przez Kate Phelam, zdjęcia wykonał Alasdair McLellan. Najbardziej podobają mi się czarno białe zdjęcia. Temperatura barw użyta w kolorowych zdjęciach niezbyt mi odpowiada. Wyjątkiem jest zdjęcie czarnoskórej dziewczyny stojącej z jasnowłosym chłopakiem. Znajdziemy tu między innymi sukienkę w kolorze pudrowego różu od Dior za 2,250 funtów. Piękne są również spódniczki (1 kolaż, 1 zdjęcie). Poza tym możemy tu znaleźć rzeczy od: Anthony Vaccarello, Simone Rocha, Saint Laurent i wiele więcej.

Join our club, a session styled by Kate Phelan, pictures made by Alasdair McLellan. The most I like black and white photos. Color temperature used in color photographs not suit me. The exception is the image of the black girl standing with a fair-haired boy. They include a dress in the color of powder pink Dior for 2,250 pounds. Beautiful are also skirts (1 collage, 1 image). Besides, we can find things here from Anthony Vaccarello, Simone Rocha, Saint Laurent, and many more.
Translated by Google

Groove is in the heartto sesja stylizowana przez Francesca Burns, a zdjęcia wykonał Willy Vanderperre. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem po przejrzeniu wszystkich zdjęć, to to, że modelka bardzo się garbi na większości zdjęć. Bardzo podoba mi się beżowa tunika, wyłożona cekinami od Marc Jacobs. Całkiem dobrze wypadają tu też błyskotki i sukienki, ale nie mogę znieść widoku przezroczystej gumy użytej w ubraniach i butach. Szczególnie podoba mi się błyszcząca sukienka (2 kolaż, zdjęcie po prawej) do Louis Vuitton za 5,450 funtów. 

Groove is in the heart, the session styled by Francesca Burns, and the pictures made ​​Willy Vanderperre. The first thing I noticed after reviewing all the pictures, is that the model very hunches on most images. I really like the beige tunic, lined with sequins from Marc Jacobs. Pretty good fall here too bling and dresses, but I can not bear to see the transparent rubber used in clothing and shoes. I especially like the shiny dress (2 collage, photo on the right) to Louis Vuitton for 5,450 pounds.
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

wtorek, 2 września 2014

Special Post: Back to schoolCześć ;)
Oficjalnie i nieodwracalnie, kolejne wakacje się zakończyły. Czas więc wstać na nogi, zebrać energię i ruszyć w świeżo rozpoczęty rok szkolny. Wyżej widzicie mój nowy plecak do szkoły. Jest to klasyczny czarno-biały plecak od Nike, poza tym mam jeszcze torbę listonoszkę. Ja, obecnie jestem w II gimnazjum i mam przeczucie, że będą to dwa naprawdę udane semestry. W tym roku do mojego podziału godzin doszły dwa przedmioty: WOS i EDB. Szczerze przyznam, że bardziej optymistycznie jestem nastawiony do WOS'u, ale jeszcze zobaczymy.  Mam nadzieję, że mimo żalu w sercu po minionych wakacjach, wy też jesteście pełni sił i w tym roku szkolnym pójdzie nam wszystkim lepiej niż w poprzednim.

Officially and irreversibly, another holiday is completed. So it's time to get up on your feet, gather energy and move in the newly started school year. Above you can see my new backpack for school. It is a classic black and white backpack from Nike, besides I have a bag postwoman. I currently am in the second high school and I have a feeling it will be a really successful two semesters. This year my division hours came two items: civics and safety education. Honestly, I'm more optimistic attitude to civics, but we shall see. I hope that despite the sorrow in the heart of the recent holidays, you also are full of energy and this school year will go to all of us better than the previous.
Translated by Google
Jeśli chodzi o zeszyty to w tym roku postawiłem na Oxford, Interdruk i Dan-mark. Wszystkie zeszyty są w miękkiej okładce i mają po 60 kartek. Na kilku blogach i kanałach na YouTube widziałem świetne pomysły na zdobienie okładek, ale zdecydowałem, że nie mam ochoty się w to "bawić". Jednak wam serdecznie polecam, bo efekty są wspaniałe. Wszystko jest w miękkiej okładce, bo ja nienawidzę zeszytów w twardej. Po prostu nie mogę w nich pisać, bo jest to dla mnie udręka.

As for the books that I put in this year to Oxford, Interdruk and Dan-mark. All books are soft cover and has a 60-pages. On several blogs and YouTube channels have seen great ideas for decorating the covers, but I decided that I do not feel like it "fun". However, I would recommend you because the effects are great. Everything is in paperback, because I hate notebook in hardcover. I just can not write to it because it is a torment for me.
Translated by GoogleŻeby jednak nie było tak nudo, to mam taki sobie zestaw z folkowymi wzorami, które uwielbiam. Całość "upolowałem" w Biedronce. Zeszyty były dostępne od 18.08, a kalendarz i zeszyt na kółkach od 25.08. Jak tylko zobaczyłem je w gazetce to wiedziałem, że muszę je mieć. Moim zdaniem wzornictwo ludowe jest wielkim źródłem inspiracji.

Moje sposoby na naukę:
Karteczki - jeśli mówimy o nauce pojęć lub słówek, to najlepiej w pokoju poprzyklejać na meblach, ścianach i przedmiotach poprzyklejać kolorowe karteczki, a na nich pojęcia i słówka, których chcemy się nauczyć.
Przepisywanie - kiedy mam nauczyć się czegoś niedługiego z podręcznika, to zazwyczaj przepisuję kilka razy wybrany tekst
Słuchanie - wgrajcie sobie na telefon, Mp3 lub iPod to czego chcecie się nauczyć, idźcie na długi spacer.
Powtarzanie - no i oczywiście najpopularniejsza forma nauki, czyli czytanie do skutku i powtarzanie odpowiednich tekstów, aż je zapamiętamy
* Ogólnie mówiąc, to rzadko uczę się w domu, większość rzeczy zapamiętuję na lekcji.

In order, however, was not so nudo, I have such a set of folk patterns, which I love. The whole "hunted" in Biedronka. Papers are available from 18.08, and calendar and notebook on wheels from 25.08. As soon as I saw it in the newspaper, I knew that I had to have them. In my opinion, a popular design is a great source of inspiration.
Translated by Google

My ways to learn: 
Sticky - if we're talking about science concepts and vocabulary, it is best in a room poprzyklejać on furniture, walls and objects poprzyklejać colorful sticky notes, and in them the concepts and words, we want to learn. 
Writing - when I learn something too-distant from the textbook, it will usually prescribe a couple of times the selected text 
Listening - wgrajcie a phone, MP3 or iPod is what you want to learn, go for a long walk. 
Repeat - and of course the most popular form of science, or reading to the effect, and repeating the relevant texts, until they remember 
* Generally speaking, it's rare when I'm studying at home, most of the things I remember from lesson
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.