piątek, 3 lipca 2015

Gabriel Data summer 2015 - part #1Cześć ;)
Dziś kolejny post z projektami, tym razem na lato 2015. Wiele ludzi pyta się często, czym się w danej kolekcji inspiruję. Moim zdaniem pomysł rodzi się ze zlepków naszej wyobraźni, snów, wspomnień,  przelotnych myśli, pragnień i/lub lęków. Tym razem mogę bardzo dokładnie określić moje inspiracje, a były to: przede wszystkim Krew, piosenka Lady Gagi - Bloody Mary i liczne do niej, nieoficjalne teledyski, oraz serial Pretty Little Liars.

Pierwsza sylwetka jest niczym innym jak strojem kąpielowym, którego dół imituje spodenki. Ozdobiony jest on subtelną ilością białych kwiatów, które początek swój biorą na udzie modelki i pną się w górę, aż powyżej bioder. Jest to moja wersja stroju kąpielowego i nie mogło tu zabraknąć szerokich rękawów zrobionych z (hmnh... jakby to nazwać) czegoś pomiędzy pseudo siateczką, a koronką.
Następny look to letnia propozycja dla tzw. pani prezes. Czerwona koszula z zaokrąglonym kołnierzykiem i białymi mankietami. Na koszuli naszyta jest siateczka, o której przed chwilą wam pisałem. Naszyta jest ona z obu stron od ramion do biustu, a na rękawach do łokci. Do tego proponuję białe, szerokie spodenki, o długości lekko powyżej kolan. Jako wykończenie wybrałem, klasyczne czerwone szpilki.

Hi ;)
Today another post with the projects, this time for the summer of 2015. Many people ask themselves often what they inspire in the collection. In my opinion, the idea is born from clumps of our imagination, dreams, memories, fleeting thoughts, desires and / or fears. This time, I can very accurately determine my inspiration, and they were: first of all blood, the song Lady Gaga - Bloody Mary and unofficial music videos to it, and the series Pretty Little Liars.

The first figure is nothing but a bathing costume, which imitates shorts down. It is adorned with a subtle amount of white flowers, which start its take on the thigh models and continue to climb higher, up above the hips. This is my version of the costume and there could not miss wide sleeves made of (hmnh ... like to call it) of something between a pseudo mesh and lace.
Next look this summer a proposal for the so-called. Mrs. president. Red shirt with a rounded collar and white cuffs. On the shirt is sewn mesh, which you just wrote. It is sewn on both sides from the shoulders to the bust, and the sleeves to the elbows. For this I suggest white, wide pants, a length slightly above the knee. As a finishing touch I chose, classic red stiletto heels.
Translated by Google
Kolejna sylwetka, to oversize'owa biała bluzka z dekoltem w łódkę. Do tego czerwone, krótkie spodenki z naszytą siateczko-koronką, która ze spodenek przechodzi aż do połowy łydki. Do tego szpilki w kolorze koszulki. 
Czwarta stylizacja to dwuczęściowy, czerwony strój plażowy naszywany siateczką, która tworzy bluzeczkę i spódnicę. Białym elementem tej stylizacji są szpilki na platformie.

Another silhouette, it oversize'owa white blouse with a neckline. For this red shorts with reticulum-stitched lace that goes with pants down to mid-calf. For this pin in the color of the shirt.
The fourth styling is a two-piece, red beach dress trimmed mesh that creates a blouse and skirt. White element of the styling are the pins on the platform.
Translated by Google 

W przypadku botków jak i crop top'u kwiaty, które w sylwetkach pojawiały się sporadycznie, tu dostały spore pole do popisu. Pierwszy projekt to białe, skórzane botki z białymi sznurówkami. Botki są na grubym obcasie i pięciocentymetrowej platformie ozdobione biało czerwonymi kwiatami.
Ostatni projekt w tej kolekcji to biały crop top z literą G zdobioną kwiatami, które zastosowałem też jako obramowania wewnętrznej strony topu.  Naprawdę projektowanie crop topów sprawia mi ogromną przyjemność, ale w tym przypadku było to bardzo pracochłonne.

In the case of boots and crop top'u flowers that the silhouettes appeared sporadically, here got a lot of room to maneuver. The first project is a white leather boots with white laces. Boots are thick two-inch heel and platform decorated with white and red flowers.

The last project in this collection is a white crop top with the letter G decorated with flowers, which I used as a border or inside of the masthead. Really designing crop tops gives me great pleasure, but in this case it was very laborious.
Translated by Google
________________________________________________Chciałbym was też zaprosić na Snapchata. Dzięki Snapchat'owi możemy mieć ze sobą lepszy kontakt. Poza tym moi czytelnicy, którzy mają mnie na Snapie, mają lepiej, pierwsi dowiadują się o czym będą nowe posty, gdzie jestem i co robię. Więc jeśli tylko macie ochotę, dodawajcie mnie do znajomych na Snapchacie lub zostawcie swoje nazwy w komentarzu.

I would also invite you to Snapchat. With Snapchat we can have better contact with each other. Besides my readers who have me on Snap, they have a better first learn about what will be new posts, where I am and what I do. So if you feel like, please add me to your friends on Snapchat or leave your name in the comment.
Translated by Google

Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 26 czerwca 2015

Full black

 
Cześć ;)
Może wiecie, a raczej nie wiecie, że po prostu uwielbiam ubierać się na czarno. Za każdym razem kiedy wychodzę z domu w outficie total black jestem szczęśliwy i dumny jak dziecko na widok czekolady. Poza tym nie ma nic bardziej wyrafinowanego jak okulary z lustrzanymi szkiełkami. Tym razem mam na sobie koszulkę, którą kupiłem w New Yorker, a spodenki są z Terranova. Dopełnieniem tej stylizacji są trampki z Pepco i okulary z C&A. Najbardziej podoba mi się to, że mogę patrzeć się w dowolną stronę, a ktoś obok i tak nie może być pewny w jaką. 
Tak, to ten dzień. Różni ludzie, różnie liczą ale dla mnie jest to pierwszy dzień upragnionych i co najważniejsze, w pełni zasłużonych wakacji! Niektórzy zapytają, czy ten rok szkolny był ciężki? Bez chwili zastanowienia odpowiem, że tak! Naprawdę, pogodzić szkołę, naukę i odrabianie zadań z prowadzeniem bloga, projektowaniem i życiem codziennym, to nie taka prosta sprawa. Koniec końców, mimo licznych przeciwności losu dałem radę. Z tego miejsca chciałbym też podziękować wszystkim nauczycielom, dyrekcji oraz obsłudze szkoły za ten niezwykły, pełen niespodzianek rok szkolny. W tamtym roku tego nie zrobiłem, bo myślałem, że będzie to chwalenie się na wyrost, ale potem zobaczyłem to na wielu blogach. Tak więc w tym roku pochwalę się moim świadectwem.

Hi ;)
Maybe you know, or rather you not know that just love to wear black. Every time I leave the house in outficie total black'm happy and proud as a child at the sight of the chocolate. Besides, there is nothing more sophisticated as sunglasses with mirrored glass slides. This time, I'm wearing a shirt that I bought in the New Yorker, and shorts are made of Terranova. Complementing the styling are sneakers with Pepco and sunglasses with C&A. What I like most is that I can look in any direction, and someone next door and so can not be sure of that.
Yes, this is the day. Different people expect different but for me this is the first day of the coveted and most importantly, fully deserved vacation! Some ask whether this was a tough school year? Without a moment's hesitation I answer that yes! Really, reconcile school, learning and homework tasks of running a blog, design and everyday life, it's not such a simple thing. In the end, despite many adversities gave advice. From this place, I would like to thank all the teachers, management, and support schools for this extraordinary school year full of surprises. Last year, I did not because I thought it would be exaggerated bragging, but then I saw it on many blogs. So this year I'll brag about my testimony.
Translated by GoogleBardzo prosiłbym was wszystkich, którzy chodzą do szkoły, żebyście dla porównania też napisali swoje oceny w komentarzu. 
Napiszcie też, jakie są lub były wasze ulubione przedmioty szkolne, a o których nawet nie chcecie słyszeć.

Very I would ask all of you who go to school, want you to compare also wrote their assessment in a commentary.
Also write what are or were your favorite school subjects about which even do not want to hear.
Translated by Google

Koszulka/T-shirt - New Yorker
Okulary/Glasses - C&A
Spodenki/Shorts - Terranova
Buty/Shoes - Pepco


Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.


Zdjęcia - Monika Gałkowska

piątek, 19 czerwca 2015

Old red checked

Cześć ;)
Tym razem mam na sobie koszulkę z długim rękawem, która udaje koszulę i szare spodnie z Reserved. Do tego lekko ciemniejsze od spodni trampki. Co do samych koszul, to w taki sposób lubię nosić je najbardziej tj. podwinięte rękawy i zapięty pod szyją kołnierzyk.
Długo zastanawiałem się, o czym dziś napisać. Ponieważ, dziś byłem na rozstrzygnięciu konkursu poetyckiego, w którym zająłem trzecie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych, tym razem wstawię na bloga nagrodzony wiersz.

Hi;)
This time, I'm wearing a shirt with long sleeves that pretends shirt and gray pants Reserved. For this slightly darker than the pants sneakers. As for the shirts themselves, in such a way that I like to wear them most, ie. They rolled up our sleeves and buttoned at the neck collar.
Long I wondered what to write today. Because, today I was on a ruling poetry contest in which I took third place in the category of secondary schools, this time I'll put on the blog rewarded row.
Translated by GoogleMam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli chodzi o pisanie, to rzadko piszę, ale za to tylko wtedy kiedy wiem, że coś dobrego z tego wyjdzie. Muszę pochwalić organizatorów konkursu, za ufundowanie naprawdę godnych nagród. Chodzi mi o to, że na wszystkich innych konkursach literackich w których miałem okazję brać udział uczestnicy otrzymywali 1 max 2 książki. W tym przypadku osoby, które zajęły miejsce na podium dostawały od 2 do 6 książek. Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach swoje zdanie na temat poezji i literatury. A przede wszystkim, czy sami piszecie lub pisaliście? 

I hope you like it. When it comes to writing, it rarely write, but it is only when they know that something good will come of this. I must commend the organizers of the competition, for founding really worthy of awards. I mean that in all other literary competitions in which I had the opportunity to participate participants received 1 max 2 books. In this case, the person who took the place on the podium were getting from 2 to 6 books. I hope that you write in the comments what you think about poetry and literature. And above all, whether you write or you wrote yourself?
Translated by Google

Koszula/Shirt - SH
Spodnie/Pants - Reserved
Buty/Shoes - Pepco


Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.


Zdjęcia - Monika Gałkowska