piątek, 24 kwietnia 2015

Nutella, my best friend!

Cześć ;)
Dziś kolejna sesja, której tytułem jest napis na mojej bluzie. Dostałem ją z okazji urodzin od moich przyjaciółek. Bluzę połączyłem z moimi ulubionymi rurkami z H&M i sztybletami kupionymi na Zalando. Robi się co raz cieplej, a słońce świeci co raz mocniej, tak więc mój outfit chciałem uzupełnić okularami przeciwsłonecznymi z lustrzanymi szkłami. Przez cały czas kręciła się koło nas moja suczka - Nuka, więc i z nią postanowiłem zrobić sobie zdjęcie.

Hi ;)
Today, the next session, Which is the title of the inscription on my sweatshirt. I got her a happy birthday from my friends. Sweatshirt joined with my favorite tubes with H & M and Jodhpur boots bought at Zalando. Every time it gets warmer and the sun shines every time harder, so I wanted to complete my outfit and sunglasses with mirrored lenses. All the time revolved around us, my dog - Nuka, and with it so I Decided to take a picture.
Translated by Google

Skoro już zaczęliśmy na temat słodyczy, to potwierdzając to co mam na bluzie, Nutella to mój ulubiony słodycz. Uwielbiam ją z naleśnikami, nie smakuje mi z bułką, a rzadko jem ją na kanapce. Najczęściej jem ją za pomocą łyżeczki. Tak bardzo jak kocham Nutellę, tak bardzo nienawidzę wszelkich jej podróbek czyli tzw. "kremów czekoladowych". Moim zdaniem smakują okropnie i są nie do porównania z oryginałem. Jeśli chodzi o smakołyk jakiego nie lubię to jest to marcepan. Nie znoszę go i na szczęście nie jest dość popularny w przemyśle cukierniczym.
Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione słodycze? Od jakich jesteście uzależnieni? A czego nie lubiecie? 

Since we began on the sweets, it is confirming what I sweatshirt, Nutella is my favorite sweet. I love her with pancakes, does not like me and a roll, and rarely eat it in a sandwich. Most often eat it with a spoon. As much as I love Nutella, so much hate all its counterfeits ie. "chocolate creams." In my opinion, they taste awful and are not to compare with the original. When it comes to treat what I do not like this is the marzipan. I can not stand it, and luckily there is quite popular in the confectionery industry.
Write in the comments what your favorite candy? On what are you addicted to? And what does not?
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

Zdjęcia - Natalia Łuczycka

piątek, 17 kwietnia 2015

Navy blue quilting

Cześć ;)
Bardzo dawno nie było żadnej stylizacji, więc nadszedł czas na jakąś. Tym razem jest to szara bluza z granatowymi, pikowanymi wstawkami w okolicach ramion, rękawów i bioder. Do tego dopasowałem szare rurki z H&M i niebieskie buty - Adidas Neo. Bardzo lubię tę bluzę ze względu na jej dekolt, który można dowolnie rozsuwać i wyginać.

Hi ;)
A very long time there was no styling, so it's time for some. This time it's a gray sweatshirt with dark blue, quilted trim around the shoulders, sleeves and waist. For this match the design gray tube with H & M and blue shoes - Adidas Neo. I really like this sweater because of her neck, which can be freely and displace the bend.
Translated by Google

Przez kolorystykę mojego looku, a dokładniej bluzy chciałbym nawiązać do wspaniałego serwisu społecznościowego jakim jest Tumblr. Bardzo chciałbym wiedzieć dlaczego zdecydowaliście się założyć swoje konto, co wam to daje, czy regularnie dodajecie lub/i reblogujecie posty. Dla mnie tumblr jest wielką odskocznią od wszystkich serwisów takich jak Instagram, Facebook, Snapchat itd. Jest on dla mnie moim wirtualnym smash bookiem, nie liczy się tu dla mnie żadne polubienie czy reblog. Oczywiście cieszę się, jeśli coś takiego ma miejsce, ale nie przywiązuję do tego najmniejszej wagi. Jeśli chodzi o zdjęcia, bo to je najczęściej reblogujemy, to podziwiam wszystkich ich autorów. One są tak piękne, cudowane, ostre, mają piękne filtry, są po prostu idealne. Takie, jakich nie znajdziemy z pewnością na żadnym koncie na IG. Proszę was. 
Napiszcie, co wy sądzicie o Tumblr? I koniecznie dołączcie do komentarza link do swojego konta.

By the color of my look, hoodies and more specifically, I would like to refer to a great social networking site that is Tumblr. I would love to know why you decided to set up your account, which you it will give you, if you add a regular basis and / or reblogujecie posts. For me it is a great springboard tumblr from all services like Instagram, Facebook, Snapchat etc. It is for me to smash my virtual ebook, does not count for me here or Reblog no fondness. Of course I am happy if such a thing exists, but does not attach to the smallest weight. As for the pictures, because it is the most reblogujemy, then admire all of their authors. They are so beautiful, miracles, sharp, have beautiful filters are just perfect. That you will not find with any certainty on account on the IG. I please You.
Write what you think about Tumblr? And definitely join to comment the link to your account.
Translated by Google

Bluza/Blouse - SH
Spodnie/Pants - H&M
Buty/Sneakers - Adidas Neo

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

Zdjęcia - Natalia Łuczycka

piątek, 10 kwietnia 2015

Photo Mix & Moda Rysowanie dodatków


Autor: Steven Thomas Miller
Tytuł: Moda Rysowanie dodatków
Stron: 191
Rok wydania: 2014

Author: Steven Thomas Miller
Title: Drawing Fashion Accesories
Pages: 191
Publisher: Wydawnictwo Arkady
Relase Date: 2014Cześć ;)
Jak ja zawsze mówię: "Święta, święta i po świętach;  więcej przygotowań niż świąt". Dziś przed wami recenzja książki "Moda Rysowanie dodatków" i Photo Mix. Postanowiłem zrezygnować z nazwy Instagram Mix ponieważ, są zdjęcia, które chciałbym wam pokazać, a których nie zobaczycie na moim koncie na Instagramie. To tak w gwoli wyjaśnienia. 
W środę przed wcześniej wspomnianymi świętami Wydawnictwo Arkady zostało moim zajączkiem wielkanocnym i przysłało mi dwie naprawdę wspaniałe książki. Z tego miejsca muszę pochwalić Arkady za bardzo szybką korespondencję mailową i jeszcze szybszą przesyłkę. Dla porównania, książki od niektórych wydawnictw przychodziły w ciągu 5-6 dni roboczych. Arkady natomiast wysłało mi je kurierem i kiedy mój adres podałem im w poniedziałek, książki w środę były już u mnie.  Nie przedłużając zapraszam was do czytania, a recenzji drugiej książki możecie spodziewać się gdzieś w połowie maja.

Hi ;)
As I always say: "Holy, holy, and after the holidays, more preparation than Christmas." Today before you review of the book "Drawing Fashion Accesories" and photo mix. I decided to give up the names Instagram Mix because there are pictures that I would like to show you, and that you will not see in my account on Instagram. It's in the way of explanation.

As mentioned earlier Wednesday before Christmas Publishing house Arkady was my Easter Bunny and sent me two really great book. From there, I must commend Arcade very fast e-mail correspondence, and even faster shipment. For comparison, the books of some publishers came within 5-6 business days. While Arcade courier sent them to me, and when I gave them my address on Monday, Wednesday books were already with me. Not extending invite you to read and review the other books you can expect somewhere in the middle of May.
Translated by GoogleKsiążka ma w sobie bardzo dużo rozmaitych ilustracji. Na samym początku skupia się na rozmaitych przyborach (o których nie miałem wcześniej pojęcia) i efektach jakie dzięki nim uzyskamy. Autorzy wymieniają tu cztery rodzaje węgla, pięć form grafitu, cztery postacie pod jakimi występują akwarele i wiele wiele gatunków kredek. Wszystko dokładnie opisane i pięknie zilustrowane; tak jak zobaczyć możecie wyżej. Następnie pokazanie jest jak poszczególna farba, kredka, tusz i inne zachowują się na danych rodzajach papieru i jakich przyborów używać, aby ułatwić sobie rysowanie. Na koniec tego rozdziału nie zabrakło kilku słów na temat programów komputerowych w projektowaniu; szczególnie biżuterii. 
Następnym, a zarazem najobszerniejszym rozdziałem tej książki jest ten o butach. Można go fajnie podzielić na 3 części. Pierwsza z nich to ta praktyczna, czyli rysowanie buta w różnych ujęciach, o różnych podeszwach, buta sportowego jak i espadryli oraz z cholewką. Tu krok po kroku opisane i zilustrowane jest jak zaprojektować buta idealnego. Oczywiście chodzi tu o kształt i cechy rozpoznawcze danego rodzaju obuwia, bo wyobraźni i talentu w żaden sposób nie da się nauczyć. Druga część tego rozdziału zajmuje się tym jak przedstawić wybraną przez nas fakturę na projekcie. Są tu między innymi: skóra wężowa i aligatora, koronki, cekiny, zamsz i inne. Ostatnią część tego rodzaju ja nazwałem sobie częścią uzupełniającą. Mamy tu dwa słowniczki: jeden związany z budową, a drugi z wytwarzaniem obuwia. Przedstawione jest jak projektować obuwie dla dzieci i dwuwymiarowy rysunek dla producenta. Na koniec, to co mi spodobało się najbardziej czyli popularne fasony butów lekkich i ciężkich oraz kształty nosków i obcasów.

The book has a lot in various illustration. At the very beginning focused on a variety of gear (which I had no preconceived notions) and the effects that they have already get. The authors mention here four types of coal, the five forms of graphite, four figures in what are watercolors, and many species of crayons. Everything exactly as described and beautifully illustrated; as you can see above. Then show how this particular paint, crayon, ink, or other act on the data types of paper and what gear to use in order to make it easier to draw. At the end of this chapter do not run a few words about the design of computer programs; especially jewelry.
The next, and also the most extensive chapter of this book is the one with the boots. It can be fun to be divided into 3 parts. The first one is this practical shoe that is drawing in different scenes, with different soles of sports shoes and espadryli and shoe. Here, step by step, is described and illustrated how to design the perfect shoe. Of course it is a distinctive shape and characteristics of the type of shoe, because the imagination and talent in any way can not be taught. The second part of this chapter deals with how we present selected invoice for the project. There are, among others: snake and alligator leather, lace, sequins, suede and more. The last part of this kind I called myself a complementary part. We have two dictionaries: one related to the construction, and the second with the production of footwear. Is shown how to design footwear for children and a two-dimensional drawing for the manufacturer. At the end, that's what I liked the most popular styles of shoes or light and heavy, and shapes of noses and heels.
Translated by Google
Kolejny rozdział mówi nam wszystko na temat kapeluszy. Bardzo ucieszył mnie fakt, że rozdział ten zaczyna się od konstrukcji głowy i tego w jaki sposób kapelusz powinien się na niej układać. Kilka stron dalej mamy wyjaśnione jak powinna wyglądać głowa w przedstawianiu męskich i damskich nakryć głowy. Następnie mamy przedstawione kilka rodzajów ozdób używanych przy robieniu nakryć głowy. Nie zabrakło też faktur, a przy końcu rozdziału dostajemy słowniczek z rozpiskom wszystkich części kapelusza.
Cały rozdział rozpoczyna się od rysowania krok po kroku najbardziej charakterystycznych faktur i kształtów popularnych modeli torebek. Znalazły się tu między innymi pikowana Chanel, haftowana Dior oraz klasyka czyli Louis Vuitton ze swym dobrze znanym wzorem. Mamy tu też po jednej stronie na portfele, kolczugi i paski.

The next chapter tells us all about the hats. Very pleased me is the fact that this chapter begins with the construction of the head and how the hat should be laid on it. A few pages later, we have explained how it should look in the presentation of the head men's and women's headgear. Then we have presented several types of decorations used in the making headgear. There were also invoices, and at the end of the chapter we get a glossary of rozpiskom all parts of the hat.
The whole chapter begins with a step-by-step drawing most distinctive textures and shapes popular models of bags. So are, among other things quilted Chanel, Dior and classic embroidered or Louis Vuitton with its well-known pattern. There's also a page at wallets, belts and chain mail.
Translated by Google
Kolejne dwa rozdziały dotyczą: ładnej głowy i kosmetyków oraz biżuterii. Od kształtów twarzy przez proporcje ładnej głowy wraz z oczami i ustami po głowę w ujęciu trzy czwarte, skończywszy na buteleczkach perfum i przyborach do make-up. Tu nie chcę się rozpisywać, bo przecież nie podam wam wszystkiego na tacy.
Jeśli chodzi o rozdział przedostatni tj. biżuterię zaczynamy od postawowych kształtów i ich nazw, a następnie dowiemy się dużo o kamieniach kolorowych i perłach. Nie zabrakło też w tym rozdziale naszyjników płaskich jak i tych zrobionych z łańcuszków. Zbliżając się ku końcowi krok po kroku zostanie nam wyjaśnione jak rysować zegarki, a jak okulary. Uraczy was też słowniczek terminów jubilerskich. 

The next two chapters deal with: a nice head and cosmetics, and jewelry. From the proportions of face shapes pretty head with eyes and mouth on the head in terms of three-quarters, ending with perfume bottles and gear to make-up. Here you do not want to dwell on, because I will not give you everything on the tray.
As far as the penultimate chapter, ie. Start from postawowych jewelry shapes and their names, and then we'll find out a lot about colored stones and pearls. There were also in this chapter necklaces flat as well as those made of chains. Towards the end of the step will be explained to us how to draw watches, and as glasses. He takes you too glossary jewelry.
Translated by GoogleOstatni rozdział pozostanie słodką tajemnicą dla tych, którzy zdecydują się kupić tą książkę. I choć nie jest on najgrubszym działem tej książki, to moim zdaniem jednym z najfajniejszych. 
Podsumowując. Książka jest w 100% dopracowana, za razem formą jak i kształtem. Podoba mi się w niej to, że wszystko jest opisane słownie jak i na rysunkach których jest tu naprawdę dużo. Najbardziej ucieszony jestem tymi stronami, na końcu każdego rozdziału, na których pokazane są klasyczne kształty kolejno butów, kapeluszy, torebek i tak dalej. Moim zdaniem książka ta będzie gratką dla wszystkich projektantów zarówno amatorów jak i tych na wyższym szczeblu zainteresowania, ale też dla wszystkich, którzy interesują się modą i chcieliby wiedzieć coś więcej nic statystyczny człowiek. Zdecydowanie książka zasługuje na ocenę: 10/10.  

The last chapter will remain little secret for those who decide to buy this book. And although it is not the thickest department of the book, in my opinion, one of the coolest.
To Conclude. The book is 100% polished, and again form and shape. What I like about it is that it's all described in words and in figures which is here a lot. I am most pleased these parties, at the end of each chapter, which are shown sequentially classic shapes of shoes, hats, bags and so on. In my opinion, this book will be a treat for all designers, both amateur and those at a higher level of interest, but also for all those who are interested in fashion and would like to know more statistical nothing man. Definitely book deserves a rating: 10/10.
Translated by Google
Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.